Skip to Navigation

Esperanto

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 07.11.2014

La jam priskribita organizo entenas konstru–fakojn kaj laŭkategoriajn servojn por krei, transformi, transloki la riĉaĵojn. ĝi estas ankaŭ organizo por kunordigo de la fortoj, rimedoj, disponeblaj valoroj, sed nur en la kampo de produkt-fako aŭ de fiksita funkcio. La entuta ekonomia vivo postulas kaj trudas entutan kunordigon por saĝa kaj harmonia distribuo kaj utiligado de ĉiuj laborfortoj de la socio, de la naturaj vivrimedoj, sociaj produktrimedoj, de la energio, materialoj, proprietaĵoj, deponejoj, transportrimedoj ktp ĝenerale por ĉiu aktivadoj kaj ekonomiaj subdividaĵoj. Sekve, temas pri funkcio tipe kunordiganta kaj unuiganta ĉiujn produktantajn fakojn kaj ĉiujn servojn.

Esperanto, Esperanto · G. Balkanski: La bazoj de anarkiismo (laŭ eldono de la Juna Penso, 1979) · 28.05.2014

Tribunalo (Instrumentoj de la regpovo 3)

La iluzia karaktero de »povdivido« estas evidenta ankaŭ koncerne la »juĝadon«. La sendependeco de la tribunalo estas tiom nereala, kiom tiu de la parlamento. Vere estas ke, en okcidenta Eŭropo, kie ekzistas iuj »tradicioj«, kie la reĝimoj estas pli stabilaj, pli konstantaj, la ŝajna tribunala sendependeco estas pli granda, precipe kiam temas pri kazoj, kiuj ne riskas perturbi la fundamentojn de normala ekzistado de la reĝimoj.

Esperanto, Esperanto · 12.05.2014

Iru kaj balotu kaj plifortigu vian ĉenon

Traduko de la artikolo pri la politika balotado verkita de Ricardo Mella kaj bildrakonto de la desegnisto Manoliton Rastamán.

Andalucía, Esperanto, Málaga · Prensa HEF · 09.05.2014

El 73 Congreso Español de Esperanto enfatiza la importancia de la lengua internacional como puente entre las personas

El domingo 4 de mayo se clausuró el 73 Congreso Español y 18 Andaluz de Esperanto, que durante cuatro días se ha celebrado en la ciudad de Ronda, Málaga. Han participado unas 160 personas, procedentes no sólo de la mayoría de regiones españolas, sino también de otros países de Europa, América y el norte de África. La resolución aprobada, apoyándose en uno de los rasgos más reconocibles de la ciudad, enfatiza la idea del esperanto como puente entre los seres humanos, por encima de barreras y fronteras. Precisamente la situación en el Norte de África, algunos de cuyos invitados no pudieron llegar por problemas de permisos y cuyo movimiento esperantista comienza a renacer en estos últimos años, fue uno de los ejes del Congreso.