A les 19h30 en la Biblioteca Llibertària «Ferrer i Guàrdia». Av. del Cid, 154, 3ª planta


València

/


,

,

A les 19h30 en la Biblioteca Llibertària «Ferrer i Guàrdia». Av. del Cid, 154, 3ª planta


València

/


,

,