“Federica Montseny, una dona per a recordar”. Xarrada – Debat a càrrec de Geno Morell,- ex Directora de l'Institut Federica Montseny  de Burjassot, a les 19:30 Hores en la Biblioteca Llibertària Ferrer i Guàrdia, en l'Avgda, del Cid 154 - 3 Planta.

Més informació »

Federica


Federica