A tota la comunitat educativa. Per una Escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat

Estimades companyes / Estimats companys :

Arran del procés de tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d’Educació (LOE), les mobilitzacions de sectors de la dreta social, religiosa i política tracten de generar temors infundats i eludir les seues responsabilitats cíviques i socials. En aquest context, diverses organitzacions progressistes hem acordat subscriure un manifest a través del qual expressem les prioritats que, al nostre entendre, han de guiar la millora del sistema educatiu. Les organitzacions que subscrivim el manifest Per una Escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat convoquem el dimecres, 14 de desembre, la comunitat educativa, les forces socials i polítiques i tota la ciutadania perquè, amb les accions acordades des de cada sector, se senta amb força la veu d’una àmplia majoria social que es manifesta en favor de l’Escola Pública : una escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat, la millor garantia per a construir una societat més equitativa, integrada i solidària. Us proposem adherir-vos al manifest i a la convocatòria del 14 de desembre i que traslladeu la crida a tota la comunitat educativa per tal d’aconseguir el màxim suport social a les accions proposades conjuntament.

A tota la comunitat educativa. Per una Escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat

Estimades companyes / Estimats companys :

Arran del procés de tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d’Educació (LOE), les mobilitzacions de sectors de la dreta social, religiosa i política tracten de generar temors infundats i eludir les seues responsabilitats cíviques i socials. En aquest context, diverses organitzacions progressistes hem acordat subscriure un manifest a través del qual expressem les prioritats que, al nostre entendre, han de guiar la millora del sistema educatiu. Les organitzacions que subscrivim el manifest Per una Escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat convoquem el dimecres, 14 de desembre, la comunitat educativa, les forces socials i polítiques i tota la ciutadania perquè, amb les accions acordades des de cada sector, se senta amb força la veu d’una àmplia majoria social que es manifesta en favor de l’Escola Pública : una escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat, la millor garantia per a construir una societat més equitativa, integrada i solidària. Us proposem adherir-vos al manifest i a la convocatòria del 14 de desembre i que traslladeu la crida a tota la comunitat educativa per tal d’aconseguir el màxim suport social a les accions proposades conjuntament.

Novembre, 2005

ADHESIONS AL MANIFEST A : sialescolapublica@latinmail.com

ACCIONS CONVOCADES :

Dimarts, 13 desembre :

 •  lectura del Manifest en els centres de Secundària

  Dimecres, 14 desembre :

 •  12h. València. Facultat d’Història : Manifestació d’estudiants
 •  16.45h. Convocatòria a tota la comunitat educativa a la porta dels centres

  d’Infantil i Primària. Lectura del Manifest.

 •  19.00h. Manifestacions i concentracions : Alacant : escala de l’IES Jorge Juan

  València : plaça de la Mare de Déu

  Castelló de la Plana : plaça de Maria Agustina (Delegació del Govern)

  Enfront de l’ofensiva de la dreta, per una societat més equitativa i solidària Per una Escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat.

  Arran del procés de tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d’Educació (LOE), volem fer públiques, mitjançant aquest manifest, les prioritats que han de guiar la millora del sistema educatiu. Les mobilitzacions impulsades des de sectors de la dreta social, religiosa i política, basades en interpretacions interessades i falses de les modificacions legislatives proposades intenten eludir les seues responsabilitats cíviques i socials i tracten de generar temors infundats.

  L’anterior govern espanyol va imposar l’anomenada Llei de Qualitat Educativa (LOQE), sense disposar de cap avaluació mínimament rigorosa del procés i dels resultats de la LOGSE i sense comptar amb el més mínim consens social i polític. En el seu moment, les organitzacions signants d’aquest manifest ens vam manifestar en contra de la LOQE. Per a superar les deficiències del sistema educatiu, que són responsabilitat dels governs dels últims 15 anys, cal un nou marc legal.

  Una política de més concessions a les demandes dels sectors socials conservadors comporta un risc greu de fractura i de conflicte social que permetrà consolidar un sistema educatiu dual que -com ja és palés- només afavoreix determinats sectors socials privilegiats i perjudica els més desfavorits.

  Per tot això, partint de l’ampli consens existent sobre la necessitat d’adequar el sistema educatiu als requeriments actuals i futurs,

  PROPOSEM :

 •  Un sistema educatiu per a tots i totes que garantisca l’equitat i la igualtat d’oportunitats i que assegure la justa compensació de desigualtats
  perquè tot l’alumnat assolisca l’èxit escolar. Condicions d’igualtat en
  l’accés i en l’escolarització i que tots els centres assumisquen la seua
  responsabilitat social. El dret a l’educació suposa molt més que una simple
  elecció de centre.

 •  La xarxa de centres de titularitat pública, des de l’Educació Infantil, ha de ser l’eix vertebrador del sistema educatiu.
 •  Un ensenyament públic de qualitat que millore les condicions de treball en els centres educatius, que els dote dels recursos humans i materials per a atendre de manera adequada la diversitat de l’alumnat, un ensenyament que dignifique socialment i econòmicament la professió docent.
 •  Transparència, participació i gestió democràtica en tots els centres i implicació dels agents educatius i socials (famílies, professorat, alumnat.). Enfront de la jerarquització en el govern dels centres, cal estimular el protagonisme dels òrgans col.legiats i afavorir el lideratge pedagògic dels equips directius triats democràticament per la comunitat educativa.
 •  Un ensenyament laic que respecte totes les opcions de pensament, un ensenyament basat en els valors de respecte i de solidaritat, bases del nostre sistema democràtic de convivència. L’activitat escolar ha de partir del saber racional i científic, i refusar el dogmatisme, l’adoctrinament i el fanatisme. En conseqüència, l’ensenyament confessional de qualsevol religió ha d’estar fora del currículum.
 •  Un ensenyament que reconega la interculturalitat i les diverses cultures i llengües de l’estat. La història, la cultura i la llengua dels valencians, així com el món on vivim, han de ser coneguts per tot l’alumnat. Rebutgem les uniformitzacions de continguts que pretenen amagar els trets col.lectius dels valencians, un poble entre altres pobles.
 •  Un finançament adequat de l’Educació que palese la prioritat social i la política dels nostres governs cap al sector. Cal avançar de manera decidida cap al 7% del PIB, com han fet els països del nostre entorn europeu.

  Per tot això, convoquem, el dimecres 14 de desembre, tota la comunitat educativa, les forces socials i polítiques i tota la ciutadania perquè, amb les accions acordades des de cada sector, se senta amb força la veu d’una àmplia majoria social que es manifesta en favor de l’Escola Pública : una escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat, la millor garantia per a construir una societat més equitativa, integrada i solidària.

  Federació Escola Valenciana. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià.

  Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv). Confederació General del Treball (CGT). Sindicat d’Estudiants (SE). Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). Coordinadora d’Estudiants del Països Catalans (CEPEC). Valencians pel Canvi. Esquerra Unida del País Valencia (EUPV). Bloc Nacionalista Valencià (BLOC). Ezquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Partit Comunista del País Valencià (PCPV). Els Verds del País Valencià. Els Verds – Esquerra Ecologista. Espai Alternatiu.


  Fuente: CGT-PV