Aquesta matinada hem realitzat una petita acció encartellant la campanya «Sector Social, sector Cremat», amb l’objectiu de reivindicar els drets de les treballadores i usuàries que formem part del sector social. Aquesta ha sigut a l’acte «Geometries de l’exclusió» organitzat per la patronal del sector social ECAS.

Hem fet escrit explicant perquè fiquem el focus en la patronal i les entitats del sector social:

SECTOR SOCIAL SECTOR CREMAT – Per què en contra la patronal?

Dincat, La Confederació, ECAS, Allem, són agrupacions patronals que es reparteixen el sector social a Catalunya. La patronal és l’organització que aglutina empreses dels diferents sectors, en aquest cas el social, i vetlla per la contractació, prestació de serveis, acomiadaments de treballadores; sovint amb una lògica que va en detriment d’aquestes i vulnerant drets de les treballadores. A part des dels sindicats UGT I CCOO que han contribuït a aquesta tendència de pèrdua de drets de totes les treballadores, apuntem a la patronal com a responsables de la precarització del sector per diferents motius:

Perquè s’han mostrat ineficaces en gestionar serveis públics, ficant tot el pes de la precarització en les treballadores i la pèrdua de qualitat assistencial de les usuàries.

Perquè en formen part entitats que han realitzat repressió sindical, vulneració dels drets de les treballadores i que han ficat en risc la salut de les persones.

Perquè el seu objectiu principal és mercantilitzar el sector, obrir cada cop més serveis, sense tenir en compte molts cops la qualitat ni l’estat de tots aquells serveis que ja ofereixen

Perquè en formen part patronats i juntes plens de persones que juguen amb la seva neteja d’imatge, formen part de portes giratòries de la política i així esdevenint un possible focus de corrupció

Perquè tenen una pràctica estesa en utilitzar els diners públics per diferents coses a part d’aquella per la qual es van licitar.

Perquè fomenten la competició entre entitats i aposten per un model que elimini aquelles entitats més petites que segueixen esquemes d’autoorganització de les mateixes usuàries.

Perquè aposten per limitar la professionalització del sector, limitant i desdibuixant les categories i perfils professionals. Contractant cada cop més gent amb menys formació i fomentant l’intrusisme professional. Inclús en alguns àmbits, com les residències, es plantegen fer contractació en origen!

Perquè algunes entitats que en formen part utilitzen el voluntariat com una mesura d’estalvi de treballadores.

Perquè finalment totes aquestes raons el que acaben contribuint en un model que busca perpetuar les desigualtats per ser el seu focus d’acció i treball.

Salutacions cordials,

Sector Social en Lluita – CGT Lleida


Fuente: CGT-Lleida