Desde hace años, el ayuntamiento ha concedido el disfrute sobre algunos locales de propiedad Municipal a diferentes entidades: sindicatos institucionales, asociaciones de diferentes tipologías, etc.

Ya en el año 2004, la entonces alcaldesa, prometió públicamente un local adecuado a la labor que hace desde décadas este sindicato en Badalona. Promesa que nunca tuvo intención de cumplir.

Por todo ello la CGT de Badalona se ha declarado en lucha contra los que se creen que son propietarios del patrimonio de la ciudad y piensan que pueden utilizarlo para comprar votos.

A aquest Sindicat estan afiliades centenars de persones; els
treballadors de la ciutat han votat a desenes de companys per a
representar-los en les seves empreses; fa molts anys que treballem al
costat d’altres moviments socials de la ciutat…

Si mirem com és la contribució del sindicat al teixit social de
Badalona, resulta rar que hàgim de continuar realitzant assemblees en un
parc públic perquè no tenim accés a reunir-nos en un local
suficientment gran per a la nostra activitat.

A aquest Sindicat estan afiliades centenars de persones; els
treballadors de la ciutat han votat a desenes de companys per a
representar-los en les seves empreses; fa molts anys que treballem al
costat d’altres moviments socials de la ciutat…

Si mirem com és la contribució del sindicat al teixit social de
Badalona, resulta rar que hàgim de continuar realitzant assemblees en un
parc públic perquè no tenim accés a reunir-nos en un local
suficientment gran per a la nostra activitat.

A que es deu llavors aquesta insistència a discriminar a la CGT?
Doncs que som un Sindicat que no combrega amb la idea de societat que
tenen els partits polítics, i per tant, no som votants potencials. És a
dir que, a l’hora de repartir els locals entre entitats que els
necessitin per a desenvolupar la seva activitat, no importa com sigui
aquesta activitat, el seu volum, o el bé que aquesta faci a la societat
de Badalona, en aquest cas als treballadors. L’única cosa que importa és
si el nostre interès en l’activitat els reportarà vots, si no és així,
ja pot ser un sindicat, associació o el que sigui; tenir 100 afiliats,
1000 o 25000. Que el patrimoni de la ciutat s’ofereix sempre als votants
potencials.

Per tot això la CGT de Badalona s’ha declarat en lluita contra els
que es creuen que són propietaris del patrimoni de la ciutat i pensen
que poden utilitzar-lo per a comprar vots.

Seguirem sense creure en la societat que ells volen i insistirem en reclamar el que creiem que és just.

Historia del conflicte per un local digne a Badalona

Carta del sindic de greuges denunciant la no colaboració de l’ajuntament de Badalona

CGT Badalona


Fuente: CGT Barcelonés Nord