Amb 15 vots de 34, la Confederació assoleix un nou representant sindical en la Conselleria de Medi Ambient


Administració Pública

/


,

Amb 15 vots de 34, la Confederació assoleix un nou representant sindical en la Conselleria de Medi Ambient


Administració Pública

/


,