En les eleccions sindicals celebrades el dia 9 de novembre de 2010 a l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears (IB3), on es triaven 3 delegats de personal, han resultat elegits els tres companys que es presentaven per la CGT.

En les eleccions sindicals celebrades el dia 9 de novembre de 2010 a l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears (IB3), on es triaven 3 delegats de personal, han resultat elegits els tres companys que es presentaven per la CGT.

D’aquesta forma, el nostre sindicat amplia la seva majoria en tot el grup d’empreses, privades o no, muntades al voltant de l’ens públic IB3, ja que tenim la representació laboral majoritària en les empreses : Salom, TSA, SBT, Ràdio de les Illes Balears i, ara, també el propi personal de l’Ens Públic.

Donam l’enhorabona als companys que han estat elegits, i animam a tots i totes per continuar lluitant pels drets dels treballadors, juntament per aconseguir un servei públic i de qualitat de ràdio i televisió per a les nostres Illes.

Salut i encert !

Enviat per Cgt-Balears : http://www.cgtbalears.org/spip.php ?article338


Fuente: Cgt-Balears