La Lliga per la Laïcitat manifesta la seva disconformitat amb el sistema de finançament que l’estat atorga a l’Església Catòlica a través de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que suposa una violació de la neutralitat de l’estat davant les religions. Aquesta assignació pressupostària de l’estat es destina en la seva totalitat directament al sosteniment de la seva

La Lliga per la Laïcitat manifesta la seva disconformitat amb el sistema de finançament que l’estat atorga a l’Església Catòlica a través de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que suposa una violació de la neutralitat de l’estat davant les religions. Aquesta assignació pressupostària de l’estat es destina en la seva totalitat directament al sosteniment de la seva