AVALL REBUTJA EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ SEXUAL ELABORAT PER L’ARQUEBISBAT PER ALS COL·LEGIS VALENCIANS I ESTUDIA L’ADOPCIÓ DE MESURES LEGALS.
La societat valenciana acaba de patir un atac frontal al seu sistema de convivència. Es tracta no solament d’una agressió molt greu als principis democràtics en els quals suposadament està inspirat el nostre sistema polític, sinó una situació sense precedents

AVALL REBUTJA EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ SEXUAL ELABORAT PER L’ARQUEBISBAT PER ALS COL·LEGIS VALENCIANS I ESTUDIA L’ADOPCIÓ DE MESURES LEGALS.
La societat valenciana acaba de patir un atac frontal al seu sistema de convivència. Es tracta no solament d’una agressió molt greu als principis democràtics en els quals suposadament està inspirat el nostre sistema polític, sinó una situació sense precedents