Hem presentat al registre 791 al•legacions individuals al Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres. Com que ens consta que hi ha persones i col•lectius que han fet arribar pel seu compte les seves al•legacions, pensem que el nombre total s’acostarà més al miler.

Hem presentat al registre 791 al•legacions individuals al Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres. Com que ens consta que hi ha persones i col•lectius que han fet arribar pel seu compte les seves al•legacions, pensem que el nombre total s’acostarà més al miler.

Això és tot un èxit, sobretot si considerem que una bona part de la ciutadania continua ignorant el contingut del Pla. La Conselleria de Política Territorial de la Generalitat no ha fet cap esforç per informar-la i amb els nostres pobres mitjans no hem pogut compensar aquest dèficit democràtic. Es va veure clarament en el tema de la Consulta sobre el trasllat de l’estació : tenen por a la participació i al debat. Quan es tracte d’interessos, la ciutadania molesta.

Volem agrair el seu esforç a totes les persones que ens han ajudat i demanar-los que es mantinguin alerta perquè el tema no està tancat i perquè els demanarem que participin en d’altres accions.

Les dues plataformes tenim claríssim que cal continuar treballant per aconseguir la retirada i la modificació d’aquest Pla Director. Estem coordinant esforços amb totes les entitats que ambicionen un futur millor per l’Empordà. Un futur que no es limiti a intentar reproduir, amb ben poques possibilitats d’èxit, les bestieses urbanístiques del passat.

Les informacions que ens han arribat darrerament, confirmen que la nostra negativa a participar en la “comissió de seguiment” del tema de la nova estació de Vilafant, era totalment encertada. Per una banda, perquè és una comissió fantasma ; una comissió que no existeix des del moment que la seva creació no ha estat legalment aprovada per cap de les instàncies municipals competents. Per l’altra, perquè ha quedat ben clar que el Ministerio de Fomento tira endavant el seu projecte d’estació, tot prescindint del que pensin els ajuntaments implicats, que volien una estació molt més gran i en un altre emplaçament.

Que les coses no van bé pels interessos del govern municipal, ho ha confirmat el propi alcalde de Figueres fent, des de les obres de l’AVE, unes tristes declaracions que no tenen altre objectiu que defugir la seva responsabilitat. És veritat que Fomento és responsable del vergonyós contracte del túnel de peatge del Pertús, però no és menys cert que CiU i el PSC van callar davant d’aquesta agressió. És veritat també que és responsable de l’increïble retard de les obres de l’AVE ; però, pel que fa al tema de l’estació, la responsabilitat s’ha de repartir entre el govern municipal i el Conseller Nadal, que han apostat per unes operacions urbanístiques que és molt provable que fracassin, com estan fracassant les que havien de finançar l’estació de Sagrera a Barcelona. Mentrestant, la Girona, amb la que el nostre alcalde diu que podrem competir, pot arribar a tenir quatre estacions…….


Fuente: Salvem l’Emporda i Defensem el Tren del’Empordà