El sindicat CGT de Prysmian, antiga Pirelli de Vilanova, ha denunciat que l’empresa nega el dret a reincorporar-se al seu lloc de treball a un treballador que havia demanat una excedència voluntària per dos anys.

El sindicat CGT de Prysmian, antiga Pirelli de Vilanova, ha denunciat que l’empresa nega el dret a reincorporar-se al seu lloc de treball a un treballador que havia demanat una excedència voluntària per dos anys.

Canalblau s’ha posat en contacte amb Prysmian, la qual no ha volgut fer cap declaració al respecte. El conflicte s’ha iniciat en el moment en el que el sindicat ha manifestat que Prysmian ha trencat un compromís adquirit en un conveni col·lectiu, on es va pactar que l’empresa garantia la reincorporació dels treballadors en excedència voluntària en el termini d’un mes a la finalització. Es dóna la circumstància que el treballador afectat va formar part del Comitè d’Empresa, fins 3 mesos abans de sol·licitar l’excedència. Davant d’aquesta situació, el Comitè d’Empresa ha manifestat que durà a terme un seguit d’accions per pressionar a l’empresa a complir el compromís adquirit. D’entre les accions més properes hi ha la convocatòria pel dissabte 22 de juliol a les 12 del migdia. Treballadors i treballadores de Prysmian s’aplegaran al creuament Rambla Principal Francesc Macià per repartir fulletons informatius als ciutadans.


Fuente: canalblau.net