Tunísia travessa actualment un període excepcional de la seva història que indueix a grans transformacions principals, fins i tot radicals en el conjunt de la seva estructuració administrativa, política i jurídica. Aquest país, el poble del qual ha dut admirablement una revolució sota les consignes de llibertat i dignitat, ha demostrat una mobilització popular per aquests valors i és imprescindible concretar aquestes aspiracions i aquesta maduresa a través de les reformes polítiques i socials que consolidin els drets de tots els tunisians, i sobretot els drets de les dones.

Tunísia travessa actualment un període excepcional de la seva història que indueix a grans transformacions principals, fins i tot radicals en el conjunt de la seva estructuració administrativa, política i jurídica. Aquest país, el poble del qual ha dut admirablement una revolució sota les consignes de llibertat i dignitat, ha demostrat una mobilització popular per aquests valors i és imprescindible concretar aquestes aspiracions i aquesta maduresa a través de les reformes polítiques i socials que consolidin els drets de tots els tunisians, i sobretot els drets de les dones.
Nosaltres, dones (…)


1. Comunicats

/
,