Des de la Confederació General del Treball (CGT), de la seva secció sindical de l’Administració General de l’Estat de Lleida, i en la seva representació els sota-signants,

DENUNCIEM davant aquest CONSORCI D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE CATALUNYA a LLEIDA,

Les lamentables condicions en que es troba l’edifici de les dependències d’Estrangeria a Lleida situat a l’avinguda Prat de la Riba, 36, edifici depenent de la Subdelegació del Govern.

En concret aquest problema el trobem a la primera planta i a l’escala d’emergència.

Planta Primera:

-Degut a la condensació en el sistema de climatització (circuït) del sostre, s’han format una sèrie de forats produïts per la pròpia condensació formant una considerable quantitat de goteres, fent malbé el parquet/terra, fins i tot s’ha tingut que desplaçar funcionariat de lloc  de treball pel perill generat per la seva seguretat, ja que pot ser que alguna placa del sostre caigui i el perill d’electrocució.

Escala d’emergències:

-Tallada amb una cinta de la policia per seguretat i per evitar relliscades i caigudes, la qual cosa vol dir que no existeix sortida d’emergència de l’edifici .

Adjuntem dossier fotogràfic de la lamentable situació descrita.

 


Fuente: Federació Intercomarcal CGT Lleida