En los últimos días nos ha sorprendido la información que nos ha dado la empresa que ha acordado pasar una parte de plantilla del IMFE Mas Carandell al Ayuntamiento de Reus, medida que afecta a un total de siete personas. Esto se ha ido gestando a escondidas y con prisas para no dejar lugar a la reacción de la plantilla ni a la representación sindical, para poderlo presentar en el último pleno del ayuntamiento de esta legislatura y a dos meses de las elecciones municipales.

La plantilla del IMFE hace muchos La plantilla del IMFE hace muchos años que pide formar parte y equipararse a la plantilla del Ayuntamiento y por eso se han emprendido diferentes reivindicaciones. Durante la última negociación de convenio esta reivindicación generó de nuevo conflicto y no se obtuvo ninguna alternativa.

Nosotros pedimos que no se apliquen más criterios de discriminación entre una misma plantilla y que se plantee que este traspaso al Ayuntamiento englobe al resto de plantilla del IMFE Mas Carandell que se encuentra en las mismas condiciones laborales. Por eso la plantilla del IMFE Mas Carandell valorará la posibilidad de emprender las acciones que se consideren oportunas.

________

Nota de premsa del Comitè d’Empresa de l’IMFE Mas Carandell davant el
fet que set treballadors passin a formar part de la plantilla de
l’Ajuntament de Reus

DESIL·LUSIÓ I DESENGANY A LA PLANTILLA DE MAS CARANDELL

En els últims dies ens ha sorprès la informació que ens
ha donat l’empresa que ha acordat passar una part de plantilla de l’IMFE
Mas Carandell a l’Ajuntament de Reus, mesura que afecta a un total de
set persones. Això s’ha anat gestant d’amagat i amb presses per no
deixar lloc a la reacció de la plantilla ni a la representació sindical,
per tal de poder-ho presentar en l’últim ple de l’ajuntament d’aquesta
legislatura i a dos mesos de les eleccions municipals.

La plantilla de l’IMFE fa molts anys que demana formar
part i equiparar-se a la plantilla de l’Ajuntament i per això s’han
emprès diferents reivindicacions en el temps. Durant l’última negociació
de conveni aquesta reivindicació va generar de nou conflicte i no es va
obtenir cap alternativa.

La resposta que sempre se’ns ha donat és que això no es
pot dur a terme per qüestions legals. Ara però amb els fets ja
consumats, veiem que la nostra petició inicial no era tan desgavellada
malgrat tots els arguments i negatives de l’empresa davant aquesta
proposta, que semblava impossible de materialitzar tot i que ja existien
experiències anteriors. Una solució que semblava que era del tot
impossible quan es va presentar en la taula de negociació i que ara sí
que és possible per una part de la plantilla, no es sap on han anat a
parar les qüestions legals al·legades els anys anteriors.

Nosaltres ens alegrem per la sort d’aquests companys i
companyes que veuran les seves condicions millorades en relació a la
resta de plantilla de l’IMFE, no entenem però, que l’empresa hagi pres
aquesta decisió que suposa un greuge comparatiu amb la resta de
plantilla de l’IMFE i que sembla que no hi ha disposició d’ampliar el
ventall.

No sembla tampoc lògic que als dos mesos de final d’una
legislatura s’hagin de prendre mesures d’aquest tipus, sense donar la
informació en veu alta i a cuita corrent. Entenem que per fer aquest
traspàs s’hauria d’haver informat i consensuat amb el Comitè i la
plantilla de l’IMFE.

Per tot això no ens queda més que felicitar i
felicitar-nos ja que el que fa tants anys que demanem, si hi ha voluntat
es pot fer (i els fets ho demostren) per tant, no anàvem tan
desencaminats com ens deien, no?. Això ens reforça a continuar en
aquesta línia d’unificar criteris en la gestió, tot esperant que la
mirada dels qui manen sigui més justa i incorpori criteris d’igualtat i
no discriminació en una plantilla que està en una relació molt desigual
respecte a la plantilla de l’Ajuntament, i fins i tot entre la pròpia
plantilla de l’IMFE.

Nosaltres demanem que no s’apliquin més criteris de
discriminació entre una mateixa plantilla i que es plantegi que aquest
traspàs a l’Ajuntament englobi a la resta de plantilla de l’IMFE Mas
Carandell que es troba en les mateixes condicions laborals. Per això la
plantilla de l’IMFE Mas Carandell valorarà la possibilitat d’emprendre
les accions que es considerin oportunes.

COMITÈ IMFE MAS CARANDELL

* El comitè està format per 5 delegades de la CGT


Fuente: CGT Catalunya