Els moviments de vaga i protesta, portats a terme en diverses ciutats d’Egipte, es multipliquen actualment per desenes de milers treballadors i treballadores egipcies que prossegueixen la seva lluita per a la democràcia, la justícia social i les llibertats sindicals.

Els moviments de vaga i protesta, portats a terme en diverses ciutats d’Egipte, es multipliquen actualment per desenes de milers treballadors i treballadores egipcies que prossegueixen la seva lluita per a la democràcia, la justícia social i les llibertats sindicals.
A Suez, al Caire, a Luxor, a Mahalla, a Menya, a Quesna… els treballadors i treballadores protesten per a donar suport la lluita per a la democràcia i per a demanar el respecte dels seus drets socials i sindicals. Nombrosos sectors estan afectats per la vaga, en particular, la indústria tèxtil (Mahalla Spinning Company, Misr (…)


2. Notícies

/
,
,