La manifestación por parte de la CGT se convocó a la misma hora y en el mismo lugar que lo hacían otras organizaciones sindicales como son UGT, CCOO, USO, STEI y CNT. Nos concentramos en la Plaza de España alrededor de unas 1000 personas. Los mayoritarias convocaron juntos y el resto de sindicatos lo hicieron por su cuenta. Los medios de comunicación aprovecharon la concentración para recoger declaraciones de los diferentes sindicatos. Aunque dieron más salida a los mayoritarios, también sacaron las declaraciones de la secretaria general de la CGT y también de los manifestantes que nos acompañaban. Como siempre piden por la unidad sindical, dejamos claro que no puede haber unidad desde el momento que los mayoritarios firmaron la reforma de las pensiones con el Pacto Social.

La manifestació per part de la CGT es va convocar a la mateixa hora i al mateix lloc que ho feien altres organitzacions sindicals com són UGT, CCOO, USO, STEI i CNT.

La manifestació per part de la CGT es va convocar a la mateixa hora i al mateix lloc que ho feien altres organitzacions sindicals com són UGT, CCOO, USO, STEI i CNT.

Ens concentràrem a la Plaça d’Espanya hi erem devers unes 1000 persones. Els majoritares convocaren plegats i la resta de sindicats ho feren pel seu compte. Els mitjans de comunicació aprofitaren la concentració per recollir declaracions dels diferents sindicats. Tot i que donaren més sortida als majoritaris, també varen treure les declaracions de la secretària general de la CGT i també dels manifestants que ens acompanyaven. Com que sempre demanen per la unitat sindical, varem deixar clar que no pot haver unitat des del moment que els majoritaris varen signar la reforma de les pensions amb el Pacte Social.

La CGT va partir després dels majoritaris i la Policia Nacional va fer servir una de les seves furgonetes per separar ambdues manifestacions. La CGT optàrem per un recorregut clàssic per l’1 de maig i la nostra manifestació la precedien els treballadors i treballadores de Radiotelevisió de Mallorca que aprofitaren aquell dia per reivindicar el “No al TANCAMENT” d’aquesta ràdio i televisió pública que depèn del Consell de Mallorca. La CGT varem recolzar la seva reivindicació amb càntics i varem anar plegats. Emperò, els companys de Radiotelevisió de Mallorca, es varen quedar al miting dels majoritaris per boicotejar l’acte perquè un dirigient d’UGT en cert moment, es va mostrar a favor del tancament.

També precedien la nostra manifestació representants de l’esquerra independentista de Mallorca, organitzacions polítiques anticapitalistes, com són Dissidents, el Partit Comunista dels Pobles d’Espanya i els Joves Comunistes. En total podiem arribar a ser unes 300 persones. Des de la CGT varem trobar a faltar molts dels nostres companys i companyes.

Després varem llegir un manifest a la Plaça del Rosari, varem cantar l’himne de la Confederació i la Internacional. Posteriorment ens varem dirigir al Parc de la Mar on teníem organitzada una torrada popular i solidària. Al costat hi havia també CCOO i UGT que havien organitzat el seu propi acte.

Hem de dir que gràcies a aquest dinar popular s’ens va apropar molta gent que va compartir amb nosaltres la celebració del 1er de maig, com són un grup de nigerians que actuaven a l’escenari dels majoritaris, però que van restar amb nosaltres durant tot el menjar i que concertaren una cita per conèixer les nostres accions amb les persones migrants.

Durant aquest dinar varem repartir pegatines, diaris, manifestos i també materials que xerraven sobre l’anarcosindicalisme. Així mateix varem poder afiliar a dos companys d’ensenyament.

Com anècdotes, ressaltar que els majoritaris ens van agafar les cadires i taules que l’ajuntament va posar a disposició per la celebració de la jornada i també ens van dur una de les torradores. També cal destacar que la CGT deixarem l’espai net i en canvi les persones que acudiren al dinar dels majoritaris varen deixar en un estat lamentble el parc de la mar. Tot s’ha de dir, que l’ajuntament de Palma, una vegada més, no va preveure l’afluència de gent a aquestes celebracions i no dotaren de suficients poals pels fems ni de WC’s públics suficients.

Aquest dinar de confraternització ens va resultar enriquidor, ens va permetre conèixer-mos millor i la possiblitat d’aproparnos a la gent que normalment no visita els locals de la CGT. A més a més, els nostres afiliats i afiliades van assumir l’organització del menjar d’una forma totalment llibertària i molt eficient. Amb les aportacions solidàries de tothom varem poder pagar una part de les despeses originades amb la torrada popular.

Salut i anarcosindicalisme,

CGT-Balears