A causa de les diverses informacions aparegudes en els mitjans de comunicació aquesta última setmana, el Comitè de ESSA Palau es veu obligat a manifestar la seva postura, després de la intranquilitat que aquestes informacions han generat en la plantilla.

A causa de les diverses informacions aparegudes en els mitjans de comunicació aquesta última setmana, el Comitè de ESSA Palau es veu obligat a manifestar la seva postura, després de la intranquilitat que aquestes informacions han generat en la plantilla.

A causa de les diverses informacions aparegudes en els mitjans de comunicació aquesta última setmana, el Comitè de ESSA Palau es veu obligat a manifestar la seva postura, després de la intranquilitat que aquestes informacions han generat en la plantilla.
La plantilla de ESSA Palau, que actualment compta amb 456 empleats, ve suportant expedients de suspensió des d’octubre de 2008 per a solucionar la situació de crisi del sector. Actualment estem immersos en un expedient de suspensió de contractes de 22 dies durant 12 mesos, però havíem arribat a suspensions de 180 dies en 9 mesos, a través de 4 (…)


1. Comunicats

/
,
,