Els sindicats CCOO, CGT i Catac s’oposen a la creació de l’agència de seguretat industrial
Els sindicats CCOO, CGT i Catac van enviar dilluns un manifest al president de la Generalitat, el conseller d’Indústria i als presidents dels grups parlamentaris de CiU, el PSC-CpC, ERC, el PP i ICV-EA en què s’oposa al projecte de llei de seguretat industrial -actualment en tràmit al Parlament- i, especialment, a la creació de l’agència de seguretat industrial.
Els sindicats CCOO, CGT i Catac s’oposen a la creació de l’agència de seguretat industrial

Els sindicats CCOO, CGT i Catac van enviar dilluns un manifest al president de la Generalitat, el conseller d’Indústria i als presidents dels grups parlamentaris de CiU, el PSC-CpC, ERC, el PP i ICV-EA en què s’oposa al projecte de llei de seguretat industrial -actualment en tràmit al Parlament- i, especialment, a la creació de l’agència de seguretat industrial.

El manifest, signat per 57 treballadors -el 75% de la plantilla de la subdirecció general de seguretat industrial-, demana la reconsideració del projecte de llei i lamenta que no s’hagin tingut en compte les consideracions del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Així, tot i que el projecte de llei té com a objectiu evitar els accidents i, en cas que es produeixin, minimitzar-ne les conseqüències, els sindicats consideren que « es limita a liberalitzar el règim de gestió de les ITV o dels orgnismes de control i el més preocupant és que obre la porta a la inseguretat jurídica de treballadors i consumidors », ja que consideren que dilueix les responsabilitats públiques « en una multiplicitat d’agents que intervenen en el seguiment i inspecció de la seguretat industrial ».
Recorden també « el perill que suposa que els 10.500.000 euros d’ingressos de l’agència, provinents en bona part de taxes públiques, quedin fora del procediment de fiscalització prèvia de la despesa per la intervenció general de la Generalitat ».

Els sindicats suggereixen que l’administració « podria recuperar, al venciment de les actuals concessions ITV, la gestió directa de les estacions, amb la subrogació de la plantilla de treballadors, la qual cosa suposaria una rebaixa de costos per als ciutadans i aportaria uns ingressos addicionals a la malmesa hisenda pública de la Generalitat ». El projecte de llei desenvolupa els models de gestió de les entitats que realitzen les inspeccions al llarg de la vida útil de les instal·lacions, aparells i vehicles.

Els sindicats s’oposen a la creació de l’agència i demanen que, en cas que es consideri imprescindible, es converteixi en un organisme autònom de caràcter administratiu subjecte al dret públic.


Fuente: EVA GARCIA. EL PUNT