VICTORIA OBRERA A EMTE: L’EMPRESA CONDEMNADA A READMETRE AL DELEGAT DE CGT ACOMIADAT
El dimecres 23 de febrer, Manu Vidal, delegat sindical de CGT a Emte Service, que va ser acomiadat el passat 27 de setembre per lluitar a favor dels drets dels treballadors, es reincorpora al seu lloc de treball. Així ho ha dictaminat el Jutjat social 20 de Barcelona, que ha declarat el seu acomiadament nul.

VICTORIA OBRERA A EMTE: L’EMPRESA CONDEMNADA A READMETRE AL DELEGAT DE CGT ACOMIADAT
El dimecres 23 de febrer, Manu Vidal, delegat sindical de CGT a Emte Service, que va ser acomiadat el passat 27 de setembre per lluitar a favor dels drets dels treballadors, es reincorpora al seu lloc de treball. Així ho ha dictaminat el Jutjat social 20 de Barcelona, que ha declarat el seu acomiadament nul.
La sentència deixa clar que “la decisió empresarial respon a una mera represàlia” (pàgina 9, paràgraf 3 de la sentència) i que “les causes que al·lega l’empresa manquen de qualsevol lògica i justificació, (…)


1. Comunicats

/
,
,