Ahir 3 de novembre es va constituir la Federació de l’Àrea Pública de la CGT del País Valencià. L’acte fundacional es va celebrar en El Campello, Alacant, amb l’acord unànime de les delegacions de la CGT d’Alacant i de València.
La creació d’aquesta Federació té caràcter multusectorial, perquè estén el seu àmbit d’actuacions tant al sector de la funció pública - local, autonòmica i estatal -, com al dels ensenyaments universitaris i no universitàries, la sanitat i els serveis públics privatitzats.


Ahir 3 de novembre es va constituir la Federació de l’Àrea Pública de la CGT del País Valencià. L’acte fundacional es va celebrar en El Campello, Alacant, amb l’acord unànime de les delegacions de la CGT d’Alacant i de València.

La creació d’aquesta Federació té caràcter multusectorial, perquè estén el seu àmbit d’actuacions tant al sector de la funció pública – local, autonòmica i estatal -, com al dels ensenyaments universitaris i no universitàries, la sanitat i els serveis públics privatitzats.

Amb aquesta Federació la CGT del País Valencià es dota d’una poderosa ferramenta de coordinació per a “la representació, defensa i promoció dels drets econòmics i socials, professionals, ambientals, culturals, sindicals i ètics dels ens federats i per tant la dels seus afiliats i afiliades. Així com :

1. La lluita per extendre el caràcter públic del conjunt de serveis essencials a la comunitat com la salut, l’educació, la cultura, les pensions públiques i la gestió dels mateixos.

2. La defensa de la terra, del medi ambient i de la cultura i valors populars del País Valencià” Com arreplega l’article 2n dels seus estatuts.

Gabinet de Premsa CGT-PV

4 de novembre de 2004