En les últimes setmanes, el Govern ha tornat a pronunciar-se contra la dació en pagament en matèria hipotecària. Aquesta mesura, fa temps reclamada per diferents organitzacions socials i partits, permetria a les famílies amb hipoteques impagables saldar el seu deute una vegada que lliuren l’habitatge a les entitats financeres. L’obcecació resulta inexplicable tractant-se d’una proposta de mínims ja reconeguda en països com Alemanya, França o Estats Units.

En les últimes setmanes, el Govern ha tornat a pronunciar-se contra la dació en pagament en matèria hipotecària. Aquesta mesura, fa temps reclamada per diferents organitzacions socials i partits, permetria a les famílies amb hipoteques impagables saldar el seu deute una vegada que lliuren l’habitatge a les entitats financeres. L’obcecació resulta inexplicable tractant-se d’una proposta de mínims ja reconeguda en països com Alemanya, França o Estats Units. En tot cas, reflecteix bé l’enorme poder de les entitats financeres i la falta de predisposició política per a posar fre a la cultura (…)


3. Articles opinió

/
,
,