Inspecció de Treball ha aixecat un requeriment contra l’empresa FNAC-EL TRIANGLE de la Plaça de Catalunya de Barcelona, en el qual literalment la insta a que “s’abstingui en el futur d’utilitzar, de manera sistemàtica, com causa d’acomiadament la situació d’incapacitat temporal dels treballadors”.

Inspecció de Treball ha aixecat un requeriment contra l’empresa FNAC-EL TRIANGLE de la Plaça de Catalunya de Barcelona, en el qual literalment la insta a que “s’abstingui en el futur d’utilitzar, de manera sistemàtica, com causa d’acomiadament la situació d’incapacitat temporal dels treballadors”. En els burofax d’acomiadament enviats als domicilis dels treballadors malalts, FNAC al·legava que al trobar-se el treballador de baixa “per incapacitat temporal, és evident que el manteniment del seu contracte de treball no és rendible per a l’empresa, i per això procedeix a l’extinció del mateix per les (…)


1. Comunicats

/
,
,