La negociació del dret a vot de les persones immigrants que viuen i treballen en el nostre territori propicia l’exclusió en les decisions socials i polítiques d’un percentatge de població significativa, això suposa silenciar la veu de persones que viuen entre nosaltres, que pateixen dia rera dia, amb obligacions i deures, els problemes veïnals i comunitaris.

La negociació del dret a vot de les persones immigrants que viuen i
treballen en el nostre territori propicia l’exclusió en les decisions
socials i polítiques d’un percentatge de població significativa, això
suposa silenciar la veu de persones que viuen entre nosaltres, que
pateixen dia rera dia, amb obligacions i deures, els problemes veïnals i
comunitaris.

Aquesta realitat es veu agreujada per la constant persecució i
precarització de la població immigrada, vulnerant la protecció plena i
efectiva dels Drets Humans. Durant els darrers anys s’ha aguditzat el
procés de deteriorament democràtic, la política migratòria es redueix a
la seguretat, i en nom d’aquesta seguretat es retallen cada cop amb més
contundència drets i llibertats.

Per tant, en la lluita per la igualtat i la llibertat dels individus, la
CGT de Catalunya, es suma a exigir el dret al vot per a les persones
immigrants, per exercir-ho o no a consciència, entenent que els Drets
Humans només poden ser comuns i universals.


Fuente: Secretaria d’Acció Social de la CGT de Catalunya