La federació comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT ha posat en marxa un servei d’atenció a la persona immigrada al local que el sindicat té a Reus. El servei s’emmarca en l’àmbit del treball de solidaritat amb els immigrats i de defensa dels drets, tant en qüestions laborals com socials. El servei s’oferirà el dimarts i el dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre.

La federació comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT ha posat en marxa un servei d’atenció a la persona immigrada al local que el sindicat té a Reus. El servei s’emmarca en l’àmbit del treball de solidaritat amb els immigrats i de defensa dels drets, tant en qüestions laborals com socials. El servei s’oferirà el dimarts i el dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre.


Fuente: El Punt