El nou rumb de Correus.

Des de finals d’octubre s’ha implantat des de la directiva de correus una nova forma d’organització, l’anomenada Red 24h. La fórmula per tornar a desbaratar totes les persones que treballem a l’empresa, amb els nous horaris de repartiment i classificació de dimarts a dissabte i caps de setmana, s’uneix ara que el màxim volum de repartiment de paqueteria es faci a la tarda, amb poc personal i precaritzant encara més el nostre col·lectiu. La pressió a les unitats de repartiment es comença a notar a Lleida, ja que no hi ha contractació als matins per cobrir els barris, sent el motiu principal pel qual s’estan lliurant les cartes i notificacions caducades, fora de termini, amb els problemes que aquesta pràctica genera multes sense bonificacions, cites caducades, problemes amb les administracions, etc.. Que sempre acaben pagant els usuaris.

A tot això s’hi ha unit el problema amb l’empresa de neteja, que no paga des de fa uns mesos a les seves empleades, amb la manca de personal de neteja i les escombraries amuntegant-se als centres de Correus.

Des de la CGT Correus Lleida exigim que es gestionin correctament els recursos públics i la viabilitat més que demostrada d’un servei postal universal que garanteixi l’accés a totes les persones. La recuperació de l’EBEP, la mobilitat interministerial, les 35 hores, la despenalització de les baixes, com queda recollit a l’Acord Marc per a una Administració del segle XXI?, així com afavorir l’arribada a bon port de la nova Llei de Funció Pública assegurant igualtat i empara per a totes les plantilles del sector públic institucional, per això fem una crida a totes les persones treballadores, perquè es faci un canvi de rumb a l’empresa i a les nostres condicions de treball.

Secció Sindical Correos CGT Lleida


Fuente: Secció Sindical Correos CGT Lleida