Aquest article tracta la crisi actual, no com una crisi merament financera, si no com una tendència inherent dels cicles d’expansió i depressió del sistema productiu capitalista. Interessant article d’Economia Política.

Aquest article tracta la crisi actual, no com una crisi merament financera, si no com una tendència inherent dels cicles d’expansió i depressió del sistema productiu capitalista. Interessant article d’Economia Política.
«La crisi econòmica general que es va deslligar internacionalment en 2008 és una Gran Depressió. Va Ser iniciada per una crisi financera a EE UU, però no va ser la causa. La crisi és una fase absolutament normal d’una tendència recurrent a llarg termini de l’acumulació capitalista, en la qual se succeïxen ones llargues expansives i depressives. Quan té lloc la transició, la salut de (…)


3. Articles opinió

/
,