LA VAGA GENERAL DEL 27 DE GENER I LA REFORMA DE LES PENSIONS
LA VAGA DEL 27 DE GENER
El passat dijous dia 27 de gener, la CGT va convocar una jornada de vaga general a Catalunya. El detonant d’aquesta jornada de vaga va ser la reforma de les pensions que avui se signa, a més de la resta de mesures que ha adoptat el govern per «fer front a la crisi»: retallada de la despesa en forma de «rebaixa dels sous dels empleats i les empleades públiques, congelació de les pensions, etc.), reforma laboral (abaratiment de l’acomiadament, debilitament de la negociació col·lectiva, etc.).

LA VAGA GENERAL DEL 27 DE GENER I LA REFORMA DE LES PENSIONS
LA VAGA DEL 27 DE GENER
El passat dijous dia 27 de gener, la CGT va convocar una jornada de vaga general a Catalunya. El detonant d’aquesta jornada de vaga va ser la reforma de les pensions que avui se signa, a més de la resta de mesures que ha adoptat el govern per «fer front a la crisi»: retallada de la despesa en forma de «rebaixa dels sous dels empleats i les empleades públiques, congelació de les pensions, etc.), reforma laboral (abaratiment de l’acomiadament, debilitament de la negociació col·lectiva, etc.).
Aquesta (…)


1. Comunicats

/
,
,