El Brazilo la gekamaradoj de la FAG proponas al ni modelon de letero por sendi per faksilo kaj retpoŝto al 3 adresoj. Ni montras sekve kaj laŭ tiu ĉi ordo : la modelon de letero je la portugala, la adresojn, al kiuj oni sendu la leteron, la esperantigon (el la hispana traduko) de la teksto.

El Brazilo la gekamaradoj de la FAG proponas al ni modelon de letero por sendi per faksilo kaj retpoŝto al 3 adresoj. Ni montras sekve kaj laŭ tiu ĉi ordo : la modelon de letero je la portugala, la adresojn, al kiuj oni sendu la leteron, la esperantigon (el la hispana traduko) de la teksto.

Protestletero je la portugala

Viemos através deste manifestar nossa solidariedade a Federação Anarquista Gaúcha em repúdio a invasão e apreensão de materiais e equipamentos de sua sede em Porto Alegre operada pela polícia civil na tarde de quinta-feira, 29 de outubro, e a abertura de processo criminal por injúria, calúnia e difamação a mando da governadora Yeda Crusius e expedido pelo Ministério Público Estadual. Este ato repressivo constitui cerceamento da liberdade de expressão e o direito de reunião resultando em censura política e intento de criminalização desta organização.

Já é notório para o Brasil e também em nível internacional apolítica de criminalização da pobreza e do protesto que é operada por este governo. Repressão e processos judiciais sobre o Movimento Sem Terra, categorias em greve, dirigentes sindicais e mobilizações populares que fazem oposição e denúncia aos esquemas de corrupção instalados nos altos escalões do governo e das políticas do Banco Mundial que desmontam com os serviços públicos e atacam direitos dos trabalhadores. A pobreza da periferia das grandes cidades também é alvo desta política truculenta.

Com esta carta queremos pesar as justas reivindicações de fim aos processos judiciais e a devolução de todos os bens apreendidos da FAG como a garantia das liberdades democráticas que foram violadas pelo Estado.

Adresoj, al kiuj oni sendu la protestleteron

Auditoría del estado de Río Grande do Sul – Brasil Correo : ouvidoria@gg.rs.gov.br Fax : 00 55* (51) 3210.4522

Procuraduría General de Justicia – Ministerio Público Estatal Correo : pgj@mp.rs.gov.br Fax : 00 55* (51) 32253288

Gabinete del Ministerio de Justicia – Gobierno Federal Site : www.mj.gov.br Fax : 00 55* (61) 20259556

Esperantigo de la protestletero

Per tiu ĉi letero ni deziras montri nian solidarecon al la Federacio Anarkiista Gaŭĉa kaj nia forrifuzon al la invado kaj konfisko de materialoj kaj ekipaĵoj el ties sidejo ĉe Porto Alegre, kiujn plenumis la civila polico je la vespero de la jaŭdo, la 29a de oktobro, kaj al la komenco de krima proceduro pro ofendo, kalumnio kaj misfamigo fare de la Ŝtata Publika Ministrejo laŭ ordeno de la guberniestrino Yeda Crusius. Tiu ĉi subpremanta ago estas limigo de la esprimlibero kaj de la kunvenrajto, el kiu rezultas politikan cenzuron kaj klopodon kvazaŭkrimigi tiun ĉi organizon.

Jam estas rimarkenda al Brazilo kaj al internacia ebeno la politiko pri kvazaŭkrimigo de la malriĉeco kaj de la protesto, kiun stimulas tiu ĉi registaro. Subpremado kaj juĝaj procesoj kontraŭ la Movado el Senteruloj, strikantoj, sindikataj gvidantoj kaj popolaj mobilizoj, kiuj kontraŭstaras kaj denoncas la korupton, kiu instaliĝis ĉe la superaj ebenoj de la registaro, kaj politikojn de la Monda Banko, kiuj malmuntas la publikajn servojn kaj atakas la rajtojn de la laboristoj. La malriĉularo de la ĉirkaŭaĵoj de la grandaj urboj estas ankaŭ celo de tiu ĉi agresema politiko.

Per tiu ĉi letero ni deziras apogi la justajn postulaĵojn, finigi la juĝajn procesojn kaj redoni ĉiujn propraĵojn konfiskitajn al la FAG, kiel garantion pri la demokratiaj liberoj, perfortitaj de la ŝtato.


Fuente: En español : RyN