Ante a decisión gobernamental de obrigar á práctica totalidade da clase obreira a un confinamento xeneralizado en situación dun suposto "permiso retribuído recuperable", a CGT de Galicia manifesta o seguinte:

1. Denunciamos a falacia que supón denominar permiso retribuído a unha situación

que, por un lado, é obrigatoria -non é, polo tanto, un permiso- e que, en segundo lugar,

hai que recuperar -non é, polo tanto, retribuído-. Tratase, simplemente, dunha

redistribución irregular da xornada laboral decidida unilateralmente polo goberno.

2. Con esta decisión, québrase toda a lexislación laboral sobre xornada e descansos ao

permitir que se estableza, na recuperación, unha xornada superior á lexislada ou á

1. Denunciamos a falacia que supón denominar permiso retribuído a unha situación

que, por un lado, é obrigatoria -non é, polo tanto, un permiso- e que, en segundo lugar,

hai que recuperar -non é, polo tanto, retribuído-. Tratase, simplemente, dunha

redistribución irregular da xornada laboral decidida unilateralmente polo goberno.

2. Con esta decisión, québrase toda a lexislación laboral sobre xornada e descansos ao

permitir que se estableza, na recuperación, unha xornada superior á lexislada ou á

convida. Rexeitamos que isto se faga por decisión gobernamental unilateral e non polos

mecanismos establecidos legalmente (fundamentalmente, a negociación colectiva).

3. Deixar en mans da patronal a decisión final -en caso de falta de acordo- de cómo a

empresa vai recuperar ditos días, suporá un novo recorte nos dereitos laborais,

coñecendo o carácter cuasiescravista da patronal, sempre proclive a laminar calquera

dereito sindical.

4. Esta situación agravarase no caso de quen teña concedida a conciliación, que se verá

obrigado a negociar novamente a súa situación e distribución de xornada. Hai que ter en

conta que, en numerosas ocasións, tiveron que conseguila acudindo aos tribunais, polo

que no será de estrañar que volvan a necesitar xudicializar a cuestión, perdendo meses

antes de que los xuíces lles volvan dar a razón.

5. Se esta situación durase só quince días, habería que recuperar unhas tres horas semanais

ata fin de año. Se a situación se prolongase máis no tempo, la recuperación convertería

a xornada do persoal afectado en algo intolerable propio de situacións de

escravitude, por non falar da posible perda das vacacións no proceso.

6. É intolerable a situación da Inspección de Traballo. Os seus medios son totalmente

insuficientes en situación de normalidade e moito máis na actual, limitándose, cando

actúa, a reconvir ou exhortar ao empresariado e a dicirlles aos traballadores e

traballadoras que acudan aos tribunais. Non se pode esperar que as situacións de

inxustiza sexan resoltas pola Inspección.

Novamente, el goberno actúa sen ter en conta a clase obreira e a realidade das relacións laborais

reais existentes nos centros de traballo e na maioría das empresas: unha absoluta indefensión del

persoal ante as decisións e abusos empresariais. Non se pode pedir que sexan os traballadores os

que paguen a crise sanitaria e debe esixirse ás empresas que asuman as consecuencias da súa

actividade ou, neste caso, da ausencia dela. Tampouco esquecemos a actitude colaboradora e

vergoñenta de CCOO-UGT.

Soamente a organización e unión da clase obreira poderá facer fronte aos abusos da patronal e á

complicidade gobernamental. Por isto o noso chamamento a non deixarse levar pola resignación,

senón á loita contra toda inxustiza. Combatamos o COVID-19, pero tamén o virus capitalista;

este si que está durando demasiado.

A Coruña, 1 abril 2020.


Fuente: CGT-Galicia