Us fem arrivar la nota de premsa dels treballadors de MotorVic afectats per l’ERE presentat per l’Empresa. Informant de les accions que faran en resposta a la poca disposicio que mostra l’Empresa per arrivar a la solució del conflicte presentat per la mateixa.

Us fem arrivar la nota de premsa dels treballadors de MotorVic afectats per l’ERE
presentat per l’Empresa. Informant de les accions que faran en resposta a la poca
disposicio que mostra l’Empresa per arrivar a la solució del conflicte presentat
per la mateixa.

Per CGT queda clara l’intenció de l’Empresa d’aprofitar la «crisis económica» per
reduir plantilla. S’han plantejat diferents opcions per tal de solucionar la
situació : ERE temporal de tota la plantilla fins que la situació de les vendes
remonti, recolocació del treballador amb mes antiguitat per millorar la situació
de la resta d’afectats, prejubilacions,….. Totes elles han estat descartades per
l’Empresa i no ha mostrat cap interes real d’arrivar a un acord.

Per tot aixó s’han esgotat les vies de negociació i ens hem de dirigir a la
mediació de l’admministració. En tot moment ha quedat clara l’intenció per part
dels treballadors de negociar, pero l’Empresa després de presentar l’ERE
formalment el 16/3/09 ens hem reunit vegades :

 •  16 de març : es presenta l’ERE, reunió informativa.

 •  20 de març : es demana per la part social documentació que acrediti el que
  planteja l’Empresa.

 •  7 d’Abril : es manifesten les postures de cada part

 •  14 d’abril : l’Empresa respon a la part social.

 •  28 d’abril : L’Empresa s’aixeca de la taula, donant per finalitzada les reunions a
  dues parts.

  En tot aquest temps l’Empresa tan sols s’ ha mogut aplicant-li un expedient
  temporal a una afectada i prejubilant-ne a un altre. Es podia haber solucionat
  aixó sense haver presentat un expedient, pero segons la nostra opinió s’esta
  aprofitant per treure a a 4 treballadors amb antiguitat implicant a gent amb poca
  antiguitat per tal de amb el cost de dos fer fora a 12 treballadors. Set del
  afectats tenen menys de quatre anys d’antiguitat, quatre menys de dotze i UN 37
  ANYS. L’Empresa alega la disminució de vendes i tan sols un es comercial, diu que
  les entrades al taller s’han reduit i als clients els dona hora a dies vista per
  falta de personal, i elimina la secció de recanvis (un taller oficial sense secció
  de recanvis ?????). De fet en el grup familiar d’Empreses familiar s’esta creant
  Rovira Recanvis.

  A finals de l’any passat en una entrevista en una publicació de l’Osona el
  propietari Sr. Rovira afirmava la bona situació del grup.

  Davant d’aquesta situació els treballadors afectats volen fer pública la seva
  situació, comptant amb tot el suport de la CGT.

  En les negiciacions es compta amb l’asesorament de l’UGT-Osona, que tambe resta al
  costat als treballadors.

  Salut

  CGT Manresa


  Fuente: CGT Manresa