Concentració el dimecres 5 de novembre, a les 11.30 hores, treballadors i treballadores de Parcs i Jardins davant les portes del jutjat social nº17 a Ronda de Sant Pere 41 per denunciar la actuació "immoral i lamentable" de la direcció de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, presidit per la regidora de IC-ElsVerds Imma Mayol, en el cas de la mort d’un treballador de Parcs i Jardins per accident laboral.

Concentració el dimecres 5 de novembre, a les 11.30 hores, treballadors i treballadores de Parcs i Jardins davant les portes del jutjat social nº17 a Ronda de Sant Pere 41 per denunciar la actuació «immoral i lamentable» de la direcció de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, presidit per la regidora de IC-ElsVerds Imma Mayol, en el cas de la mort d’un treballador de Parcs i Jardins per accident laboral.

La direcció de l’Institut Municipal, en comptes de posar les mesures necessàries per que no es torni a incomplir la llei de prevenció de riscos amb la dramàtica conseqüència de la mort d’un treballador, dedica més recursos a contractar al gabinet jurídic més car de Barcelona per denunciar en els Jutjat de lo Social a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la vídua del treballador Francisco Jurado, mort en accident de treball.

La denuncia presentada pretén que es retiri el recàrrec de prestacions que ha d’abonar l’Institut Municipal a la vídua del treballador i que va ser imposat per l’Inspecció de Treball i confirmat per la Direcció provincial del INSS per la responsabilitat de Parcs i Jardins a l’accident que va provocar la mort del treballador.


Fuente: Relació amb els Mitjans de Comunicació de CGT- Barcelona