BLOC OBRER UNITARI, PER GARANTIR LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL NECESSÀRIA

Indistintament de la seva definició és necessari crear un Bloc Obrer Global, que englobe totes les capes socials de la classe treballadora al nostre Estat, des de les ocupades, en els seus distints sectors productius, fins les majories desocupades, els grups de desfavorits socials i els mes febles, fràgils i precaris socialment, arribant als últims grups abandonats, tant socio-laboral com econòmicament.


Fuente: CGT Castelló