Increment important de delegats del sindicalisme corporatiu representat per CTTVC. CGT ha perdut un delegat passant de 3 a 2.

A continuació el repartiment de delegats entre els diferents sindicats, entre parèntesi els que tenien abans :

CCOO 8 (10), CTTVC 8 (4), SPC 4 (4), CGT 2 (3), UGT 1 (2)

CGT Catalunya

...

Increment important de delegats del sindicalisme corporatiu representat per CTTVC. CGT ha perdut un delegat passant de 3 a 2.

A continuació el repartiment de delegats entre els diferents sindicats, entre parèntesi els que tenien abans :

CCOO 8 (10), CTTVC 8 (4), SPC 4 (4), CGT 2 (3), UGT 1 (2)

CGT Catalunya


Increment important de delegats del sindicalisme corporatiu representat per CTTVC. CGT ha perdut un delegat passant de 3 a 2.

A continuació el repartiment de delegats entre els diferents sindicats, entre parèntesi els que tenien abans :

CCOO 8 (10), CTTVC 8 (4), SPC 4 (4), CGT 2 (3), UGT 1 (2)

CGT Catalunya


Fuente: CGT Catalunya