La Sennacieca Asocio Tutmonda malfermis paĝon en sia retpaĝaro pri la hispana 15M-movado:

 

http://www.satesperanto.org/-Hispana-revolucia-movado-.html