Les seccions sindicals de CGT i CO.BAS del SAD de Barcelona, com a sindicats majoritaris al sector, convoquem VAGA els dies 5, 7 i 9 de DESEMBRE

Al SAD estem fartes de la situació laboral precària a que ens sotmet l’Ajuntament de Barcelona, que ven a empreses privades el benestar de les persones més vulnerables de la ciutat.

Treballem al SAD més de 4000 persones, la majoria som dones, en una situació de precarietat alarmant, atenent a més de 24.000 usuaris i usuàries.

El SAD és un servei públic en mans privades, surt a concurs cada 4 anys, guanyant aquelles empreses que ofereixen el servei a més baix cost, traduint-se això en un canvi constant d’empreses: Suara, Clece, Domus VI… i professionals atenent a les persones usuàries, i amb unes condicions cada cop més i més precàries per a tot@s les professionals que hi treballem, arribant a ser treballadores i usuàries de serveis socials a la vegada.

Per primera vegada a Barcelona, anem a la VAGA, PER EXIGIR:

Conveni SAD per a la ciutat de Barcelona amb millores salarials i socials:

  • Augment salarial
  • Torns definits (Matí o tarda)
  • Jornades complertes de 35h setmanals
  • Eliminació de la borsa d’hores
  • Plus d’antiguitat
  • Salari 100% per baixes IT
  • Regulació del sistema superillles
  • Dilluns dia 5 ens manifestarem, a les 10:00h davant de l’Institut Municipal de Serveis Socials, al c/Valencia 344 fins a la seu de l’empresa DOMUSVI , al passeig de Sant Joan 48 i finalitzant a la seu de l’empresa SUARA, Ronda Universitat 22.
  • Dimecres dia 7 ens concentrarem de 11:00h a 14:00h davant l’empresa Suara, c/Sancho de Àvila 52.
  • Divendres 9, ens concentrarem de 11:00h a 14:00h davant l’empresa DOMUS VI, al c/Bac de Roda 4

Fuente: CGT-Prensa Barcelona