Una altra persona denunciada per defensa a inmigrantes la Policia Nacional va denunciar el 7 de març, a València, a una integrant de Psicòlegs sense Fronteres quan esta persona els va informar que l’actuació policial que estaven realitzant parant només a immigrants, és a dir atenent a criteris ètnics, és una pràctica il·legal en l’Estat espanyol.

Una altra persona denunciada per defensa a inmigrantes la Policia Nacional va denunciar el 7 de març, a València, a una integrant de Psicòlegs sense Fronteres quan esta persona els va informar que l’actuació policial que estaven realitzant parant només a immigrants, és a dir atenent a criteris ètnics, és una pràctica il·legal en l’Estat espanyol.
Més informació »