SERVEIS PÚBLICS, GUANYS PRIVATS
Dijous 28 maig, 18.30 h. al local de la CGT a Barcelona
"Com es privatitza la Sanitat Pública avui a Catalunya". Ponent : Roger Bernat Landoni, membre de ACDSP (Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública)

SERVEIS PÚBLICS, GUANYS PRIVATS

Dijous 28 maig, 18.30 h. al local de la CGT a Barcelona

«Com es privatitza la Sanitat Pública avui a Catalunya». Ponent : Roger Bernat Landoni, membre de ACDSP (Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública)

«Marc legal que permet les privatitzacions dels SSPP». Ponent : Joan Garcia, economista i membre d’Attac-Catalunya

«Informació dels estudiants en contra del procés Bolonya». Ponent : Joan Giner, Estudiant de la Coordinadora d’Assemblees de Facultat, (CAE). Estudiants Universitaris

“L’educació en temps de privatització”. Ponent : Pere Liron (CGT-Ensenyament)

Dijous 28 de maig a les 18,30 hores, als locals de la CGT a Barcelona, Via Laietana, 18 planta 9, Tel. 933 103 362 – Metro : Jaume I (Lin. IV)

Organitzen :

dSp Dret i Defensa dels Serveis Públics
dretserveispublics.blogspot.com

CGT Parcs i Jardins
malesherbes.blogspot.com

SERVEIS PÚBLICS, GUANYS PRIVATS :

RECUPEREM ELS SERVEIS PÚBLICS !


Fuente: CGT Parcs i Jardins