MANIFESTACIÓ EL PROPER DIMARTS DIA 26 DE MAIG A LES 19 HORES A LA PLAÇA DE LA VILA
El dimarts 26 de maig col·lectius de ciutadans i ciutadanes, entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori, organitzem una manifestació en contra de la modificació del Pla General Metropolità proposada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
MANIFESTACIÓ EL PROPER DIMARTS DIA 26 DE MAIG A LES 19 HORES A LA PLAÇA DE LA VILA

El dimarts 26 de maig col·lectius de ciutadans i ciutadanes, entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori, organitzem una manifestació en contra de la modificació del Pla General Metropolità proposada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Què pretenem ?

 •  fer visible tot el que implica la modificació del PGM.
 •  fer front a l’agressió que suposa per a Sant Feliu i per a Collserola.
 •  mostrar el nostre rebuig a la manera de fer de l’equip de govern de l’Ajuntament

  Per què ?

  Aquesta modificació no respecta els interessos generals dels ciutadans i les ciutadanes de Sant Feliu. Malgrat els discursos del Govern, només afavoreix els interessos de promotors privats i de la fàbrica de ciment CEMEX, incompatible amb la preservació del medi ambient.

  Denunciem : La manca de participació ciutadana en tot el procés.

  Demanem : Una modificació del Pla General Metropolità que suposi una protecció real de les zones incloses dins del Parc de Collserola, que no inclogui l’actual proposta de nova carretera i que respecti les zones verdes de Mas Lluí, contemplades en el PGM, així com un pla d´equipaments per al barri, actualment inexistents.

  Reclamem : que es posin en marxa nous models participatius per una consulta pública real i efectiva, que permeti un planejament urbanístic, territorial i d’infraestructures basat en un veritable consens tot creant un nou fòrum ambiental amb caràcter vinculant.

  La manifestació :

 •  Concentració a la Plaça de la Vila (Sant Feliu de Llobregat) a les 19h
 •  Lectura del manifest
 •  Manifestació pels carrers de la ciutat
 •  Finalització a la plaça de la Vila i participació al Ple de l’Ajuntament

  Manifest d’oposició a : La Modificació del Pla General Metropolità en l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Feliu

  El territori inclòs en aquesta Modificació està integrat a la serra de Collserola i forma part en bona mesura del Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCo) des de l’any 1992, formant part de l’anomenat Parc de Collserola, i conté un seguit de valors naturals, patrimonials i culturals que la fan mereixedora d’especial protecció.

  En aquesta proposta de modificació del PGM es proposa la construcció d’una nova carretera per l’accés a la fàbrica de ciment que circularia en un 90% del seu recorregut per l’interior del Parc de Collserola, destruint importants zones forestals i agrícoles d’alt valor mediambiental, a més consolidaria la fàbrica de ciment en una nova funció com a incineradora de residus (de moment llots de depuradora, però en un futur ampliable a altres menes de residus), amb l’augment de la contaminació que això representaria per les ciutats dels voltants, i més si tenim en compte que la ciutat de Sant Feliu ja supera els límits europeus en partícules PM 10 i altres contaminants.

  Ja que cal pagar una carretera de més de 2’2 km. en terreny difícil i amb ponts i viaductes per salvar els nombrosos torrents que hi ha en l’itinerari previst, la solució que han trobat en aquest pla és la de fer més de 265 pisos nous en les zones verdes i d’equipaments del barri de Mas Lluí (15423 m2) que també serviran per pagar els multimilionaris beneficis del promotor privat del pla, privant al barri del seu legítim dret a gaudir d’unes zones verdes i d’equipaments que seran ocupades per habitatges.

  En el pla també es proposa l’afectació i destrucció de les restes ibers del poblat de Can Miano, del segle III de la nostra era.

  Afectarà amb la reducció de 2/3 de la seva superfície al corredor biològic entre la serra de Collserola i la serra de Montbaig-Montpedrós passant pel riu Llobregat, fent-lo inservible, i reduint a llarg termini la diversitat biològica del Parc.

  Segons la proposta del pla es perdrien més de 290.000 m2 de sòl forestal per passar a estar qualificats com a 6b(f) parc i jardins en sòl forestal, amb la reducció de protecció que això representa i el seu possible canvi de qualificació en un futur a sòl urbanitzable com ha passat amb les zones verdes del barri de Mas Lluí.

  Per tot això demanem : Una modificació del PGM respectuosa amb l’entorn natural i amb les zones verdes i d’equipaments del barri de Mas Lluí

  1. Sense contemplar la construcció d’una carretera dita ronda nord dins del perímetre del nou Parc de Collserola i en zones incloses en zona PEIN i en la xarxa Natura 2000.

  2. Sense afectar les zones verdes ni d’equipaments del Barri de Mas Lluí.

  3. Que transformi les zones 21 del Torrent del Duc en zones 27 (forestal), que respecti el corredor biològic al pol. El Pla, i que no destrueixi zones de valor arqueològic i geològic.

  4. Creiem que és perfectament possible cobrir els suposats drets edificatoris dels propietaris de terrenys al Torrent del Duc amb la construcció de la zona industrial, sense que calgui destruir més territori.

  5. Que també es faci de forma transparent, amb participació pública real. En aquest sentit, exigim a l’Ajuntament de Sant Feliu que creï un fòrum ambiental amb caràcter vinculant i la participació de la ciutadania on s’impliquin tots els departaments que tenen incidència sobre el medi ambient (Medi Ambient, Urbanisme, Educació, etc.), per tal que faci un seguiment molt detallat del procés de planificació de la modificació del PGM, de manera que aquesta no sigui només un document tècnic, sinó un veritable instrument de decisió i de planificació elaborat pels propis ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu.

  COMP (Coordinadora d’Oposició a la Modificació del PGM)

  BLOC http://coord-oposicio-pgm.blogspot.com

  Per adherir-vos envieu un correu a : coord.oposicioPGM@gmail.com

  Entitats signants : Federació d’associacions de veïns i veïnes de Sant Feliu, Plataforma Aire Net, Amics de la Natura, Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu, Associació de veïns i veïnes Mas Lluí, Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, CEPA- EdC, Sant Feliu Respon, Assemblea Popular de Sant Feliu (APS), Col.lectiu Agudells, Plataforma Salvem Oliveretes, Federació d’Ecologistes de Catalunya, Associació Balls d’envelat.

  This Weekend’s Hottest Sneaker Releases (And Where to Find Them)


  Fuente: COORDINADORA D’OPOSICIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL PGM