19-a. I després, debat. A les 19h30 en la Biblioteca Llibertària «Ferrer i Guàrdia». Av. del Cid, 154 València, 3ª planta.