NOTA DE PREMSA (en valencià i castellà)
LA FEDERACIÓ INTERCOMARCAL DE LA CGT DE CASTELLÓ, COM A MEMBRE DE LA PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA D’ACCIÓ SOCIAL

Davant la situació de guerra genocida i la invasió del Líban per part de l’exèrcit israelià, amb ordres directes del seu Govern, i la permanent agressió al poble palestí, l’abandó total per part dels governs europeus i nord-americà, incomplint tots els acords de Nacions Unides i la Declaració Universal dels Drets Humans

NOTA DE PREMSA (en valencià i castellà)

LA FEDERACIÓ INTERCOMARCAL DE LA CGT DE CASTELLÓ, COM A MEMBRE DE LA PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA D’ACCIÓ SOCIAL

Davant la situació de guerra genocida i la invasió del Líban per part de l’exèrcit israelià, amb ordres directes del seu Govern, i la permanent agressió al poble palestí, l’abandó total per part dels governs europeus i nord-americà, incomplint tots els acords de Nacions Unides i la Declaració Universal dels Drets Humans

MANIFESTA :

1.- Condemnem l’acció de l’exèrcit israelià, que per la seua desmesura està produint una quantitat ingent de víctimes innocents, entre elles multitud de xiquets, dones i ancians.

2.- Exigim la fi immediata de les hostilitats que han obligat a milers de ciutadans a abandonar els seus pobles i ciutats, i que fomenten l’increment de l’odi en generacions futures, convertint el conflicte en una història interminable.

3.- Exigim la retirada immediata de l’exèrcit agressor i la reparació immediata, física i econòmica, de tots els edificis, ponts, carreteres i infraestructures (aigua i electricitat) destruïdes. El dret d’un poble a viure en pau, amb seguretat i llibertat, no passa per la presa de mesures com les què està portant a terme el Govern d’Israel que davant l’atac que denominen terrorista, respon amb el terrorisme d’estat.

LA CGT MANTINDRA LA SEUA LLUITA, ENFRONTANT-SE RADICALMENT A TOT TIPUS DE GUERRA, OPRESSIÓ O FEIXISME, QUE TROBARAN EN NOSALTRES UNA FERMA RESPOSTA EN L’IDEAL D’ACONSEGUIR UN MODEL DE CONVIVÈNCIA AMB LA LLIBERTAT, IGUALTAT, FRATERNITAT I SOLIDARITAT DEL GÈNERE HUMÀ COM A MODEL DE VIDA EN LA NOSTRA BENVOLGUDA TERRA.

RECORDEM QUE EL 27 DE JULIOL, A LES 20:00 HORES, ES CELEBRARÀ A CASTELLÓ UNA CONCENTRACIÓ DE REPULSA DAVANT LA SUBDELEGACIÓ DE GOVERN, PLAÇA MARIA AGUSTINA.

Secretaria d’Acció Social

Fed. Intercomarcal CGT Castelló


NOTA DE PRENSA

La Federación Intercomarcal de la CGT de Castellón, como miembro de la Plataforma Contra la Guerra, a través de la Secretaría de Acción Social

Ante la situación de guerra genocida y la invasión del Líbano por parte del ejército israelí, con órdenes directas de su Gobierno, y la permanente agresión al pueblo palestino, el abandono total por parte de los gobiernos europeos y norteamericano, incumpliendo todos los acuerdos de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos

MANIFIESTA :

1.- Condenamos la acción del ejército israelí, que por su desmesura está produciendo una cantidad ingente de víctimas inocentes, entre ellas multitud de niños, mujeres y ancianos.

2.- Exigimos el fin inmediato de las hostilidades que han obligado a miles de ciudadanos a abandonar sus pueblos y ciudades, y que fomentan el incremento del odio en generaciones futuras, convirtiendo el conflicto en una historia interminable.

3.- Exigimos la retirada inmediata del ejército agresor y la reparación inmediata, física y económica, de todos los edificios, puentes, carreteras e infraestructuras (agua y electricidad) destruidas.

El derecho de un pueblo a vivir en paz, con seguridad y libertad, no pasa por la toma de medidas como las que está llevando a cabo el Gobierno de Israel que ante el ataque que denominan terrorista, responde con el terrorismo de estado.

LA CGT MANTENDRA SU LUCHA, ENFRENTÁNDOSE RADICALMENTE A TODO TIPO DE GUERRA, OPRESIÓN O FASCISMO, QUE ENCONTRARÁN EN NOSOTR@S UNA FIRME RESPUESTA EN EL IDEAL DE CONSEGUIR UN MODELO DE CONVIVENCIA CON LA LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD DEL GÉNERO HUMANO COMO MODELO DE VIDA EN NUESTRA ESTIMADA TIERRA.

RECORDAMOS QUE EL 27 DE JULIO, A LAS 20:00 HORAS, TENDRÁ LUGAR EN CASTELLÓN UNA CONCENTRACION DE REPULSA ANTE LA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO, PLAZA MARIA AGUSTINA.


Fuente: Secretaría de Acción Social/Intercomarcal CGT Castellón