El 21, 22, 23 i 24 de desembre i 2, 3 i 4 de gener aturaran el servei de busos de TMB per reclamar poder descansar dos dies a la setmana
Els conductors d’autobusos de TMB han començat una campanya d’entregar cartes a la gerència dels Centres comercials (La Maquinista, Diagonal Mar, Glories, etc.) i de les Grans superficies (HiperCor, El Corté Inglés, etc.) explicant les causes i conseqüències que tindran les vagues convocades per Nadal en resposta a la manca de descansos i per aconseguir dos dies de descans setmanal.
El 21, 22, 23 i 24 de desembre i 2, 3 i 4 de gener aturaran el servei de busos de TMB per reclamar poder descansar dos dies a la setmana

Els conductors d’autobusos de TMB han començat una campanya d’entregar cartes a la gerència dels Centres comercials (La Maquinista, Diagonal Mar, Glories, etc.) i de les Grans superficies (HiperCor, El Corté Inglés, etc.) explicant les causes i conseqüències que tindran les vagues convocades per Nadal en resposta a la manca de descansos i per aconseguir dos dies de descans setmanal.

En aquestes cartes els conductors/es d’autobusos de TMB demanen als Centres comercials i Grans superficies que tractin de fer que l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció de TMB variïn la seva posició de immobilisime i busquin solucions a aquesta crisi.

Per últim, els treballadors/es recorden que aquestes vagues no només afecten els usuaris/es, als centres comercials i gran superficies, sinó també als propis conductors/es d’autobusos de TMB que veuran mermat el seu sou, però que desgraciadament la postura tancada de l’Ajuntament i de la Direcció de TMB no els ha deixat cap altra sortida.

Volem recordar que el col·lectiu de conductors de TMB treballa sis dies a la setmana, comença i acaba la seva jornada laboral en dos llocs diferents de la ciutat i tots els conductors i conductores suplents coneixen el seu horari i la linea en la que han de conduir el dia següent només amb un dia d’antelació.

El col·lectiu de conductors/es realitza només 5 dies de descans al mes.

El conductors i conductores d’Autobusos de TMB treballen a l’any : 1690 hores efectives, 83 hores de presencia mínimes, 80 hores extres obligatòries, 7 dies de feina en festes oficials, temps partit, etc. Treballem 251 dies a l’any, més les festes oficials, quan la mitjana al sector és de 220 dies a l’any.

Aquesta situació de manca de descans està provocant :

1. Una concil·liciació de vida familiar i laboral molt difícil de dur a terme. No és una casualitat que cada cop són més els treballadors i treballadores que s agafen la reducció de jornada per fill, com una manera de poder estar més amb els seus.
Una altra dada que confirma aquesta mancança de conciliació familiar és l’augment considerable de companys i companyes que agafen alguns dels seus 20 dies de permís no retribuït, ajustant-se el cinturó per poder estar més amb la família.

2. Un alt nivell de tensió entre els conductors i conductores que ha fet disparar totes les alarmes pel nivell d’agressions que patim com a col·lectiu. El complicat tràfic de la ciutat, la tardança entre Autobusos deguda a la gestió de segons quines línies, fent que la desesperació d’alguna gent es tradueixi en agressivitat i la pèrdua del respecte cap a la figura del conductor, ha derivat en agressions cap al conductor i conductora. (35 agressions físiques al 2006, 32 fins al dia d’avui. En relació a les agressions verbals no hi ha constància, però sabem que són diàries).

3. L alt nivell de baixes per qüestions psicològiques (depressió, ansietat, etc.). Segons l’Informe de Salut de l’any 2002-2004, les enfermetats psicològiques eren la segona causa de baixes a l’empresa, després de les muscoesqueletiques. A dia d’avui encara no tenim dades de l’Informe del 2004-2006.


COMITÉ DE DESCANSOS
_TRANSPORTS DE BARCELONA

http://comitedescansos.blogspot.com

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA HUELGA DE LOS AUTOBUSES DE TMB

Desde hace unos meses los conductores/as de autobuses de TMB iniciaron una campaña para reclamar a la empresa mejoras en cuanto al sistema de descansos que actualmente tenemos.
Queremos informarles que a día de hoy y después de una movilización, el miércoles 21 de noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona y la Dirección de TMB no nos han ofrecido ningún tipo de solución y se están negando a negociar ningún tipo de mejora respecto a nuestros descansos, lo que sin lugar a dudas desembocará en futuras movilizaciones y paros del servicio por parte del colectivo de conductores, no quedándonos otra alternativa para que nuestras reivindicaciones sean escuchadas.

Los futuros paros de 24 horas previstos son 21, 22, 23 y 24 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.
Estos paros afectarán unas fechas muy señaladas en las cuales muchos usuarios y usuarias utilizan el transporte público para desplazarse hasta las grandes superficies y realizar las compras navideñas. A modo de ejemplo, y para tener en cuenta las repercusiones que van a tener estos períodos de huelga, el paro de 5 horas del 21N afectaron 18.500 usuarios. Esto teniendo en cuenta que era una huelga de unas pocas horas y que además afectaba al tramo horario de más baja afluencia de usuarios.

Queda claro entonces que dichos paros son perjudiciales tanto para las grandes superficies, clientes de éstas y los propios conductores/as de TMB que ven mermada su nómina.
Desgraciadamente si el Ayuntamiento de Barcelona y la Dirección de TMB siguen con está actitud de cerrazón lamentaremos todos los problemas que podamos causarles a ustedes y las personas que deseen desplazarse hasta los centros comerciales.

Para evitar todos los perjuicios que a buen seguro surgirán por las huelgas anteriormente mencionadas, solicitamos que se pongan en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona y la Dirección de TMB para que medien soluciones inmediatas y conseguir que las próximas fiestas navideñas transcurran sin ningún tipo de problemas, por el interés de todos los posibles afectados y afectadas

Reciban un cordial saludo,

Para cualquier duda, pueden llamar a cualquiera de estos teléfonos :

  •  669 17 19 57 (Garganté)

  •  665 57 25 90 (Pubill)

  •  677204729 (Ortiz)

    Fuente: CGT TMB